O souboru

České trio je dnes považováno za reprezentanta slavné umělecké tradice české komorní interpretace, jejíž historie vede až k devadesátým létům devatenáctého století, kdy vzniklo první klavírní trio tohoto jména. Jeho bohatá koncertní činnost zahrnuje koncerty doma i v zahraničí.

Vedle hostování na evropských koncertních pódiích si získal soubor svoji pozici i u zámořských posluchačů, je pravidelným hostem např. japonských pódií, vystupuje na významných mezinárodních hudebních festivalech.

Šíři repertoáru Českého tria dokumentují rovněž kompaktní disky pro firmu Arco Diva s nahrávkami stěžejních děl českého i světového repertoáru a v posledních letech soubor uskutečnil i řadu nahrávek pro Český rozhlas.

Všichni členové souboru patří k vynikajícím instrumentalistům ve svých oborech, věnují se i sólovému vystupování. Působí jako uznávaní pedagogové na Pražské konzervatoři nebo na AMU, kde předávají své bohaté koncertní zkušenosti našim i zahraničním studentům.

České trio pokračuje v práci předchozích slavných trií téhož jména, která v téměř nepřetržité řadě od roku 1897 šířila slávu českého interpretačního umění.